Residential Compounds

Solnechnyi Gorod residential compound in KazanResidential compound in Tatarstan St., Moskovskaya St., Parizhskoy Kommuny St. in Kazan